ProActive nursing: klinische problematiek inzichtelijk (3e druk)
Introductie

Introductie

Deze Time-out-applicatie is ontwikkeld als onderwijsinstrument en is toepasbaar binnen allerlei verpleegkundige specialismen en zorgsettingen. De Time-out-applicatie is bedoeld als een leidraad om op een eenduidige en praktische manier patiëntbesprekingen te doen en daarvan te leren. Vragenderwijs geef je inhoud aan de drie basisvaardigheden van het klinisch redeneren: observeren, analyseren, en communiceren. Door er aansluitend goed op te evalueren en te reflecteren vergroot je je kennis en expertise.

 

Een paar voorbeelden van toepassingen van de Time-out-applicatie: 

  • binnenschools: online oefenen met patiëntencasuïstiek. Liefst in werkgroepen van 3-4 studenten. Belangrijk is dat studenten begeleid worden door een daartoe getrainde opleider;
  • op de werkplek: verpleegkundige teams kunnen oefenen met hun eigen werkplekcasuïstiek. Liefst begeleid door een daartoe getrainde opleider.
  • opleidingsportfolio: studenten kunnen aantonen dat ze hun klinisch redeneren in praktijk kunnen brengen. Ze kunnen hun voorgeschreven aantal patiëntbesprekingen met behulp van de Time-out-applicatie uitwerken en als proeve van bekwaamheid opslaan in hun digitale opleidingsportfolio.

 

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.